tisdag 19 april 2011

Vad är modernismen?

Under modernismens litterära tider så ansågs människan vara en fri varelse. Man kunde med hjälp av ny teknik och vetenskap befria sig från det otänkbara och skapa ett fantasifullt lyckorike. Människan hade en enorm potential men man ignorerade inte heller de brister som då varade. Författarna som ville ändra på den litterära historien ansåg att man skulle reagera med starka känslor och mer än gärna bli upprörd. Vid slutet av 1800 talet var samhället anpassat efter grupper, vilken status man hade i samhället. De författarna som ville förändra meningen med att leka med fantasin, hamnade i en grupp utanför samhället. Där kunde dem i fred diskutera hur långt fantasin kunde flöda samt vad litteratur var för mänskligheten.  De kom med sina åsikter om hur litteraturen skulle skrivas.
Under mitten av 1800 talet.
Hade samhället förändrats. De som levde under realistiska förhållanden hamnade i samma samhällsklass som den liberala. De tillsammans var en samhällsklass som hade fått många av deras krav på samhället igenom. Samhället blev alltså mer omhändertaget pga. det. Författarna ville inte vara en grupp som stod utanför samhället, och hade empati för arbetarklassen. De blev tillsammans en grupp som ställde mest omfattande krav på hur dem ville att samhället skulle förändras. Men under sekelskiftet (18 till 1900) blev samhället allt med politiskt. Eftersom tryckfriheten inte fanns då, blev det ett strängare klimat att leva i som en författare eftersom man inte fick skriva vad man ville. Egna åsikter var absolut förbjudet. Det blev helt enkelt mer riskabelt att inte anpassa sig efter det som då var en s.k. lag.

Den första modernistiska romaren skrevs av Knut Hamsun
Han skrev en roman som handlade om en ung man, vid namn Kristiania. Som hamnat i en ond cirkel. Han behövde mat för att orka med kommande arbete, men maten var bortom räckhåll eftersom han inte hade jobbat. Ju Längre in man läser av romanen desto mer förvärras mannens hälsa. Han följs av hallucinationer och psykisk ohälsa som blev en följd av den svält han upplevt. Boken sägs vara löst baserat på Hamsuns eget liv som en ung författare innan han slog igenom.
                                                      Knut Hamsun 1890

 Fråga.  Har ni läst någon utav Hamsuns dikter?

/Jessica, Julia och Elin

4 kommentarer: